Bota FGM 154 Bota FGM 154

Bota FGM 154

Referència: FGM-154

Pell flor. Forma ampla. Sola d'injecció resistent a hidrocarburs. S2. 35-48