Ulleres MRU Ulleres MRU

Ulleres MRU

Referència: DEL-MURIA

Ulleres flexibles amb visor de policarbonat. Ventilació directa. 89/686/CEE