Filtres per màscara Filtres per màscara

Filtres per màscara

Referència: DEL-N002

Filtres per vapors en combinació amb la màscara SAM

A (marró) : contra gasos i vapors orgànics amb punt d'ebullició superior a 65°C. B (gris) : contra certs gasos i vapors inorgànics (amb excepció del monòxid de carboni). E (groc) : contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids. K (verd) : contra l'amoníac i derivats orgànics de l'amoníac. ABEK (marró/gris/groc/verd) : contra gasos i vapors orgànics amb punt d'ebullició superior a 65°C, contra certs gasos i vapors inorgànicos (amb excepció del monòxid de carboni), contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids i contra l'amoníac i derivats orgànics de l'amoníac.