Senyals d'emergència Senyals d'emergència

Senyals d'emergència

Tota la gamma de senyals d'emergència, en tamanys normalitzats.


Pintura normal o fotoluminiscent. Base adhesiva, de PVC o alumini