Senyals d'extintor Senyals d'extintor

Senyals d'extintor

Tota la gamma de senyals de protecció contra el foc, en tamanys normalitzats

Pintura normal o fotoluminiscent. Base adhesiva, de PVC o alumini