Cons Cons

Cons

Referència: NONAME-CONS

Cons de polietilé amb una o dues bandes reflectants

També amb base desmuntable